Povinné zmluvné poistenie – základné informácie

Máte uzatvorené výhodné povinné zmluvné poistenie? Hľadáte lepšie poistenie? Pre každého vodiča by uzatvorenie poistenia malo byť samozrejmosťou. Toto poistenie zabezpečuje nielen ochranu vozidla a jeho výbavy, ale aj zdravia jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Hoci má poistenie áut viacero foriem, ich funkcia je vždy rovnaká, chrániť a zvýšiť zabezpečenie vášho auta.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzavrieť každý držiteľ tuzemského motorového vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla.

Ak si uzavriete povinné zmluvné poistenie, prenášate tak zodpovednosť za náhradu škody, ktorú ste spôsobili inému účastníkovi cestnej premávky na poisťovňu. Škoda, ktorá je iným vodičom spôsobená na vašom aute, je potom uhrádzaná z jeho poistky PZP.

Ako si nájsť najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

V súčasnosti existuje pre výpočet povinného zmluvného poistenia tzv. online kalkulačka PZP. Tá vám ponúkne cenu PZP šitú na mieru – podľa jednotlivých parametrov (akými sú napr. objem či výkon motora, celková hmotnosť vozidla, vek vodiča a jeho bezškodový priebeh) vypočíta nielen najlacnejšie, ale aj najvhodnejšie poistenie pre vás a vaše auto. Kalkulačka PZP vám zobrazí všetky poisťovne spolu s cenami ich poistného PZP – výber je však už na Vás!

Kto poskytuje online povinné zmluvné poistenie

V súčasnosti poskytujú na Slovensku online povinné zmluvné poistenie tieto poisťovne:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa a.s.
 • Kooperativa poisťovňa a.s.
 • Union poisťovňa a.s.
 • UNIQA poisťovňa a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa a.s.

Máte záujem zmeniť poisťovňu, pretože máte menej výhodné poistenie? Poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie zmeníte len prostredníctvom vypovedania poistnej zmluvy a to písomnou formou. Vašu výpoveď PZP musíte doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia.

Čo je Zelená karta?

Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorým preukážete, že máte uzavreté povinné zmluvné poistenie na území Slovenskej republiky a tiež v zahraničí. Zelená karta však nemusí platiť na území všetkých krajín – je preto potrebné pred cestou do zahraničia skontrolovať jej platnosť v krajine, do ktorej smerujete. Do 30.9.2019 sa pre územie Slovenska vydávala biela karta, ktorá slúžila ako potvrdenie platného PZP. Po novom sa už vydáva iba Zelená karta.

Čo ak nemáte uzavreté povinné zmluvné poistenie?

V tomto prípade ide o priestupok, pretože ste nedodržali povinnosť, ktorú stanovil zákon a hrozí vám pokuta. Jej výška závisí od závažnosti porušenia povinnosti uzatvorenia PZP a od dĺžky trvania tohto protiprávneho stavu. Vo všeobecnosti sa výška pokuty pohybuje od 16,60€ až do 3 300€! Uložením pokuty však povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie nekončí!

Od roku 2019 platia minimálne poistné limity

 • Limit poistného krytia 5 240 000 EUR – škoda na zdraví, náklady na usmrtenie, škoda vzniknutá náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok na nemocenské poistenie a dávok na dôchodkové bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
 • Limit poistného krytia 1 050 000 EUR – škoda, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených.

Novinky v povinnom zmluvnom poistení na rok 2021

Rok 2021 by mal priniesť iba mierne zvýšenie cien PZP, približne vo výške 5-6% a malo by sa týkať predovšetkým rizikovej kategórie vodičov. Poisťovne naďalej súperia o motoristov, ktorí nie sú škodoví alebo rizikoví. Očakáva sa, že v tomto roku sa poisťovne zamerajú najmä na tzv. autopoistenie, ktoré okrem základného poistenia zahŕňa aj rôzne pripoistenia. Na základe týchto balíkov si klient môže poistnú ochranu rozšíriť presne o tie riziká, ktoré potrebuje. Jednotlivé balíky sa rozlišujú úrovňou a šírkou krytia havarijných rizík. Ponuka na trhu je teda rôznorodá a zostavená tak, aby si vybral každý vodič.

2011 - 2022 © povinné-zmluvné-poistenie.com