Aktuality z povinného zmluvného poistenia

Nový zákon prináša zmeny do PZP

V parlamente bol schválený nový zákon o poisťovníctve, ktorý však obsahuje aj niektoré zmeny týkajúce sa zákona o povinnom zmluvnom poistení. Tieto zmeny budú platné od 1. apríla 2015. A o čo konkrétne pôjde?

Zavedenie bonusov a malusov

Doteraz mohli poisťovne podľa seba odmeňovať alebo znevýhodňovať klientov na základe ich škodového priebehu. Po novom to už budú musieť robiť všetky. Prideľovanie bonusov alebo malusov im totiž prikazuje už spomínaný nový zákon. Nie je v ňom však stanovené, podľa akého princípu a v akej výške ich majú uplatňovať. Maximálny bonus za bezškodový priebeh by mal byť vo výške 60 % z ceny poistného. O koľko si tak vodiči bez nehôd prilepšia v jednotlivých poisťovniach a naopak, škodoví vodiči priplatia, uvidí až prax.

Výber poisťovne už bude len v rukách klienta

Klienti budú môcť zmeniť svoju poisťovňu aj v priebehu poistného obdobia bez toho, aby s tým mali nejaké problémy. Stačí, ak prestanú platiť poistné. Podľa doteraz platného zákona by takýto klient dostal vo väčšine prípadov výpoveď pre neplatenie poistného a poisťovňa by mu poistku zrušila. Doplatil by alikvótnu čiastku, ale poistiť by sa musel v rovnakej poisťovni. Nový zákon túto poslednú povinnosť ruší. Klient si tak musí vyrovnať dlhy s poisťovňou doplatením poistného po dobu výpovede, ale poistiť sa potom môže v ktorejkoľvek poisťovni.

Určená je maximálna výpovedná lehota

Zároveň bola stanovená maximálna výpovedná doba pre neplatenie poistného na 3 mesiace. Dlhšie teda nemôžu poisťovne evidovať poistnú zmluvu s nezaplateným poistným a musia ju klientovi vypovedať.

2011 - 2018 © povinné-zmluvné-poistenie.com