Povinné zmluvné poistenie – základné informácie

Máte uzatvorené výhodné povinné zmluvné poistenie? Hľadáte lepšie poistenie? Pre každého vodiča je dnes poistenie auta už neodmysliteľnou súčasťou života. Toto poistenie zabezpečuje nielen ochranu vozidla a jeho výbavy, ale aj zdravia jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Hoci má poistenie áut viacero foriem, ich funkcia je vždy rovnaká, chrániť.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzavrieť každý držiteľ tuzemského motorového vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla.

Ak si uzavriete povinné zmluvné poistenie, prenášate tak zodpovednosť za náhradu škody, ktorú ste spôsobili inému účastníkovi cestnej premávky na poisťovňu. Škoda, ktorá je iným vodičom spôsobená na vašom aute, je potom uhrádzaná z jeho poistky PZP.

Ako si nájsť najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

V súčasnosti existuje pre výpočet povinného zmluvného poistenia tzv. online kalkulačka PZP. Tá Vám ponúkne cenu PZP šitú na mieru – podľa jednotlivých parametrov (akými sú napr. objem či výkon motora, celková hmotnosť vozidla, vek vodiča a jeho bezškodový priebeh) vypočíta nielen najlacnejšie, ale aj najvhodnejšie poistenie pre Vás a Vaše auto. Kalkulačka PZP Vám zobrazí všetky poisťovne spolu s cenami ich poistného PZP – výber je však už na Vás!

Kto poskytuje online povinné zmluvné poistenie

V súčasnosti poskytuje na Slovensku online povinné zmluvné poistenie 12 poisťovní:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ASTRA poisťovňa a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa a.s.
 • Kooperativa poisťovňa a.s.
 • Union poisťovňa a.s.
 • UNIQA poisťovňa a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa a.s.

Máte záujem zmeniť poisťovňu, pretože máte menej výhodné poistenie? Poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie zmeníte len prostredníctvom vypovedania poistnej zmluvy a to písomnou formou. Vašu výpoveď musíte doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia.

Čo je Biela a Zelená karta?

Biela karta je potvrdenie, ktorým sa preukazujete na území SR. Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorým v zahraničí preukážete, že máte uzavreté povinné zmluvné poistenie. Zelená karta však nemusí platiť na území všetkých krajín – je preto potrebné pred cestou do zahraničia skontrolovať jej platnosť v krajine, do ktorej smerujete.

Čo, ak nemáte uzavreté povinné zmluvné poistenie?

V tomto prípade ide o priestupok, pretože ste nedodržali povinnosť, ktorú stanovil zákon a hrozí Vám pokuta. Jej výška závisí od závažnosti porušenia povinnosti uzatvorenia PZP a od dĺžky trvania tohto protiprávneho stavu. Vo všeobecnosti sa výška pokuty pohybuje od 16,60€ až do 3 300€! Uložením pokuty však povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie nekončí!

Novinky v povinnom zmluvnom poistení od 1.januára 2012

Od nového roka menia limity poistného krytia. Platí to tak pre nových, ako aj existujúcich klientov a to nasledovne:

 • Limit poistného krytia 5 000 000 EUR – škoda na zdraví, náklady na usmrtenie, škoda vzniknutá náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok na nemocenské poistenie a dávok na dôchodkové bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
 • Limit poistného krytia 1 000 000 EUR – škoda, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených.
2011 - 2018 © povinné-zmluvné-poistenie.com